http://www.pis.org.pl/
Serwis Wyborczy
Kandydaci

12. Karol Karski

Karol Karski – lat 39, jest przewodniczącym Rady m. st. Warszawy oraz wiceprezydentem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1990) oraz politologiczne w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (1991). W 1998 r. – na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa międzynarodowego – Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadała mu stopień naukowy doktora prawa. Ukończył także kursy podyplomowe w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (1990) i w Akademii Prawa Europejskiego we Florencji (1992). Od 1990 r. pracuje naukowo w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada prawo międzynarodowe publiczne i prawo europejskie. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Gościnnie wykładał również na innych – poza macierzystą - uczelniach, w tym m.in. w Akademii Obrony Narodowej, Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wchodzi w skład Zespołu Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od 2004 r. jest także wiceprzewodniczącym Forum Zrównoważonego Rozwoju Rady Europejskich Gmin i Regionów.


Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki
Lech Kaczyński PiS Wiosna Polaków Mniej podatków