http://www.pis.org.pl/
Serwis Wyborczy
Kandydaci

21. Tadeusz Trelka

Tadeusz Trelka – 59 lat. Wykształcenie wyższe; studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Aktywny działacz opozycyjny w latach 1970 – 1989. Internowany w stanie wojennym od 13 grudnia 1981 do 16 marca 1982 r. W latach 1989 – 1991 poseł na Sejm X kadencji z ramienia opozycji solidarnościowej, członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP). W wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 r. otrzymał 145410 głosów, czyli 83,73 % oddanych głosów ważnych (173664). W 1980 r. aktywny współorganizator struktur NSZZ RI „S” na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym, współorganizator strajków i protestów rolniczych 1980 r. W 1989 r. współzałożyciel i członek Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ” w Przemyślu. W 1980 r. Współtwórca i przez dwie kadencje przewodniczący pierwszego w Polsce, niezależnego Samorządu Wiejskiego w Tuczempach. W wyborach prezydenckich w 1995 r. Szef Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w woj. Przemyskim. W stanie wojennym, aktywny działacz podziemnych struktur „Solidarności”. W latach 1992 – 1994 powołany przez wojewodę przemyskiego, zostaje kierownikiem Zakładu Obsługi Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce i organizuje cywilną administrację drogowego przejścia granicznego. Z przyczyn politycznych dwukrotnie pozbawiony pracy przez koalicję SLD - PSL, raz w 1994 r. drugi raz w 2003 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na podstawie posiadanych i dostępnych dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym stwierdził, że Tadeusz Trelka w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN, jest pokrzywdzonym. Żonaty, ojciec trzech synów.


Szukaj
Kalendarium
Wyniki wyborów
Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych
26.99%PiS
24.14%PO
11.41%Samoobrona
11.31%SLD
7.97%LPR
6.96%PSL
Linki
Lech Kaczyński PiS Wiosna Polaków Mniej podatków